Woensdag 5 November 2008

Flashover / Backdraft training door Fire Flash    Korpsen: Klarenbeek en Terwolde

Flashover / Backdraft
Het oefenen bij de brandweer staat de laatste jaren steeds meer onder de aandacht. Aangezien het onmogelijk is voor brandweerlieden om in de praktijk voldoende ervaring op te doen, stelt de inspectie voor om hen ten minste tweemaal per jaar realistisch te laten oefenen in het bestrijden van binnenbranden.

Ervaring is belangrijk
De gemiddelde ervaring van de Nederlandse brandweerman / vrouw met betrekking tot de bestrijding van binnenbrand varieert van bijna eenmaal in de twee jaar in de kleinste gemeenten tot ruim tweemaal per jaar in de grootste gemeenten. Deze gemiddelde ervaring is dermate laag dat men niet mag verwachten, dat zonder periodieke bijscholing de brandweer in alle gevallen veilig en doeltreffend haar werkzaamheden zal verrichten.

Waarom deze training?
Eén van de meest bedreigende gevaren voor een brandweerman / vrouw bij het benaderen en/of bestrijden van een binnenbrand is het fenomeen “Flashover”. Wanneer de kennis bij de brandweerlieden aanwezig is om de eigenschappen van een flashover tijdig te herkennen, de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen en een veilige bestrijding uit te voeren, zal hiermee zowel de persoonlijke veiligheid van manschappen alsook de effectieve bestrijding van incidenten toenemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home: PVFotografie