Gezamenlijke oefening Korpsen Beemte, Hoog Soeren en Eendracht